See the ‘Your Stories’ pages for latest news on donations and inspirational letters.

Moving Support

Among those we appealed to for the support of our project was the Nicholas Winton Elementary School in Kunžak, South Bohemia, In this, as well as in many other elementary schools, I had talked to the children about the rescue of the so-called Winton children, about parting from our parents, about life with English adoptive parents and how I met Nicholas Winton. Our appeal did not anticipate a donation because we know that this school, like many other elementary schools, is not financially well off. We just wanted them to pass on our foundation´s official appeal for donations to as many other people as possible.

A pleasant surprise was therefore the immediate personal contribution of 5000 CZK from Mgr. Eva Krafková, the school´s headmistress and another 1000 CZK directly from the children, who just for this purpose had been saving money gained from collecting old paper for recycling.

On the phone Mrs. Krafková then told me a poignant story. A little boy came to her and with a sad face said he did not have any money but, if it would help, he had a small piggy-bank which he could break open.

To top it all the headmistress informed the local Municipal Council about our project and the result was a gift of another 10,000 CZK from the Council.

Such an unexpected response, the moral value of which by far exceeds the donated money, is a great support of our efforts. It is gratifying to know that there are people who understand why we are trying to erect a memorial to our parents, that we are thus thanking them.

 

Dojemná podpora

Mezi oslovenými , které žádáme o podporu našeho projektu, byla i Základní škola Nicholase Wintona v Kunžaku. To proto, že na této, tak jako na dalších ZŠ, jsem dětem vyprávěla o záchraně tzv. Wintonových dětí, o loučení s rodiči, o životě u adoptivních rodičů v Anglii i o tom jak jsem poznala Nicholase Wintona. Naše žádost o podporu nepředpokládala finanční příspěvek, protože víme, že tato škola – tak jako většina základních škol – bojuje s nedostatkem financí. Naši prosbu jsme spíše mířili k pomoci při šíření našich informačních dopisů, kterými náš Spolek prosí o finanční podporu.

Milé překvapení byl proto okamžitý osobní příspěvek 5000,- Kč paní Mgr.Evy Krafkové, ředitelky školy a další příspěvek 1000,- Kč přímo od dětí, které pro tento účel nasbíraly papír do sběru.

Paní ředitelka mi pak v telefonu vyprávěla o dojemném okamžiku, kdy za ní přišel jeden malý zarmoucený chlapec s tím, že nemá peníze, ale že by rozbil prasátko, ve kterém nějaké korunky má.

Dovršením těchto dobrých skutků bylo, že paní ředitelka o našem projektu informovala místní Zastupitelstvo, které se rozhodlo nám formou darovací smlouvy věnovat dalších 10 000 Kč.

Takováto odezva z míst, kde to lze jen těžko očekávat, a která svou morální hodnotou daleko převyšuje darovanou částku, je pro naše úsilí velkou podporou. Přináší nám uspokojení, že existují lidé s citem, kteří chápou proč se do budování památníku naším rodičům pouštíme, že jim tím děkujeme.